fbpx
  • No products in the cart.

  • LOGIN

direct reflection

24

Apr'14

Làm ô hắt sáng – DIY reflective umbrella

To English audiences: In this tuttorial, we are going to make a big reflective umbrella for better quality of light …

Read More

01

Apr'14

Light Contrast – Shadow & Highlight

Hôm nay sẽ bàn về một chủ đề vô cùng quan trọng và căn bản mà bất cứ ai chụp …

Read More

22

Mar'14

Chụp nhẫn đôi – Couple rings shot

Mấy hôm rồi hơi down chút nên không có hoạt động gì, sau cái triển lãm U-Pose rút ra được …

Read More

10

Mar'14

Hiểu về phản xạ trực tiếp và khuếch tán

Trong nhiếp ảnh nói riêng và nhiếp ảnh sản phẩm nói chung, chúng ta phải làm việc với rất nhiều …

Read More
Copyright 2014-2022 by © Học viện nhiếp ảnh thương mại Chimkudo Academy. All rights reserved.