fbpx
  • No products in the cart.

  • LOGIN

phục hưng

16

Jul'14

Hội họa thời kì Phục Hưng (Phần 2): Bàn về bức Trường học Athens của Raphael

Trong các tác phẩm vẽ trần và tường của Raphael trong bảo tàng Vatican, hầu hết chúng sẽ làm choáng …

Read More
Copyright 2014-2022 by © Học viện nhiếp ảnh thương mại Chimkudo Academy. All rights reserved.