fbpx
  • No products in the cart.

  • LOGIN

sync speed

27

May'14

Water drops collision project

Another one-week project to demonstrate the beauty of water drops’ collision, tired but so enjoy during the work. Hope this …

Read More

21

May'14

Bàn về sync-speed

Hôm nay chúng ta bàn tiếp về sync-speed. Trong Chụp ảnh sản phẩm, chúng ta thường xuyên làm việc với …

Read More

28

Feb'14

[Youtube clips] – Splash Tuttorials

Các clips tuttorial tuyệt vời về chụp splash. Thông thường, chúng ta sẽ có các thông số cơ bản sau …

Read More
Copyright 2014-2022 by © Học viện nhiếp ảnh thương mại Chimkudo Academy. All rights reserved.