fbpx

water

02

Sep'14

Banner shot for Hot Pot Restaurant

Trở về từ kỳ nghỉ lễ dài, khá là thư giãn nhưng đi toi mất con điện thoại vì rơi …

Read More

27

May'14

Water drops collision project

Another one-week project to demonstrate the beauty of water drops’ collision, tired but so enjoy during the work. Hope this …

Read More

28

Feb'14

[Youtube clips] – Splash Tuttorials

Các clips tuttorial tuyệt vời về chụp splash. Thông thường, chúng ta sẽ có các thông số cơ bản sau …

Read More
Copyright 2014-2022 by © Học viện nhiếp ảnh thương mại Chimkudo Academy. All rights reserved.
Chuyển đến thanh công cụ