• Trong buổi học thứ 5 này, chúng ta đã học được rất nhiều các kĩ thuật lighting cho các loại chất liệu khác nhau. Qui chung, chúng ta có 03 loại chính như sau:

    Vật liệu bóng: Sản sinh chủ yếu phản xạ trự […]

  • Thêm sinh viên vào khóa học 1 week ago

    Instructor added 1 students in course

  • Thêm sinh viên vào khóa học 3 weeks, 6 days ago

    Instructor added 1 students in course

  • Load More