fbpx
  • No products in the cart.

  • LOGIN

NHIẾP ẢNH THƯƠNG MẠI – LƯU TRỮ

1070 STUDENTS ENROLLED

Course Curriculum

PP – Lesson 1: Basic photography summary Details 00:00:00
CP – Trắc nghiệm Basic Photography 00:20:00
PP – Lesson 2: Lighting & Composition Details 00:00:00
CP – Trắc nghiệm Studio basic 00:20:00
PP – Lesson 3: Styling & Color Theory Details 00:00:00
CP – Trắc nghiệm Food Photography 00:20:00
PP – Lesson 4: Advanced Product Photography Details 00:00:00
CP – Trắc nghiệm Portrait Photography 00:20:00
CP – Buổi 5 : Xử lý ánh sáng và quản lý màu sắc Details 00:00:00
CP – Trắc nghiệm Glossy & Transparent photography 00:20:00
CP – Buổi 6: Design in Photography & Typography Details 00:00:00
CP – Trắc nghiệm buổi 6 00:20:00
CP – Buổi 6: Hậu kỳ nâng cao Details 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Copyright 2014-2022 by © Học viện nhiếp ảnh thương mại Chimkudo Academy. All rights reserved.