fbpx
  • No products in the cart.

  • LOGIN

Nguồn sáng trực tiếp hay gián tiếp ? – Q&A Hỏi Đáp

Nguồn sáng trực tiếp và gián tiếp là các khai niệm cơ bản trong chụp ảnh sản phẩm. Khi đánh sáng qua light modifer thì nguồn sáng gây ra hiệu ứng bóng đổ lúc này trên sản phẩm không còn là đèn flash nữa mà chính là light modifier. Vì vậy các đặc tính của ánh sáng lúc này sẽ do đặc tính của light modifier quyết định.

Q&A là series Chimkudo trả lời câu hỏi về lĩnh vực nhiếp ảnh trong studio từ tất cả mọi người. Mọi người có thể đặt câu hỏi cho Chimkudo tại đây: https://bit.ly/tgkh

Bài viết Nguồn sáng trực tiếp hay gián tiếp ? – Q&A Hỏi Đáp đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Thư viện nhiếp ảnh sản phẩm, quảng cáo Chimkudo.

Tháng Sáu 9, 2020
Copyright 2014-2022 by © Học viện nhiếp ảnh thương mại Chimkudo Academy. All rights reserved.