fbpx
  • No products in the cart.

  • LOGIN

ambition

12

Nov'14

Lý do tôi không bao giờ thuê sinh viên tốt nghiệp từ các trường nghệ thuật

Bản dịch từ bài viết rất hay của Lee Morris trên fstoppers.com về sinh viên ngành nghệ thuật - Dịch và chú giải bởi Chimkudo Studio

Read More
Copyright 2014-2022 by © Học viện nhiếp ảnh thương mại Chimkudo Academy. All rights reserved.