fbpx
  • No products in the cart.

  • LOGIN

exposure triangle

16

Apr'14

ISO, Aperture & Shutter speed – Exposure Triangle

Nhiếp ảnh nói chung vẫn là kết quả của sự đo sáng(exposure), kết quả này được quyết định dựa trên …

Read More
Copyright 2014-2022 by © Học viện nhiếp ảnh thương mại Chimkudo Academy. All rights reserved.